Diệt mối huyện Phú Xuyên

Diệt mối huyện Phú Xuyên

Diệt mối huyện Phú Xuyên

Diệt mối huyện Phú Xuyên

Diệt mối huyện Phú Xuyên, đang cung cấp nhiều loại hình dịch vụ diệt mối tại nhà cho khách hàng ở huyện Phú Xuyên, với những loại dịch vụ sau;

 1. Dịch vụ diệt mối tận gốc sinh học ở huyện Phú Xuyên,
 2. Diệt mối không dùng thuốc ở huyện Phú Xuyên,
 3. Phòng trừ mối cho công trình xây dựng,
 4. Xử lý mối cho nền móng công trình ở huyện Phú Xuyên,
 5. Ngoài ra còn diệt gián, diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt kiến,
 6. Phun thuốc khử trùng, làm sạch môi trường, dịch vụ vệ sinh,

Phương pháp diệt mối tận gốc của chúng tôi

 1. Dùng tô vít cậy đường đi của mối lên,
 2. Ngâm hộp nhử mối vào thau nước sạch,
 3. Đặt hộp nhử mối trên đường đi của mối,
 4. Cố định hộp nhử mối bằng băng keo,
 5. Đường đi của mối trên cao thì phải làm giá treo để cố định hộp,
 6. Số lượng hộp nhử mối trên một đường đi là 02 hộp,
 7. Rắc thuốc diệt mối sinh học lan truyền,
 8. Để hộp nhử mối vào đúng vị trí ban đầu,
 9. Khi mối rút hết về tổ thì dọn dẹp hộp nhử mối,
 10. Phun thuốc phòng mối Map Sedan 48EC xung quanh khu vực,
 11. Kết thúc diệt mối, viết giấy bảo hành sau khi diệt mối,
 12. Thu chi phí diệt mối đã được hai bên thỏa thuận,

Đối với việc diệt mối tận gốc hiệu quả cao, thì đòi hỏi người cán bộ diệt mối phải có kiến thức nền về mối tốt, thì mới có thể diệt mối tốt được, cần thêm thông tin gì vui lòng liên hệ: 0903833308.